Eksperci

- Nasi Eksperci to ludzie, których wiedza i umiejętności są cenione najbardziej, bo zostały nabyte w drodze wieloletniego, praktycznego doświadczenia

- Naszych prelegentów dobieramy do każdego szkolenia w taki sposób aby wspólnie uzupełniali swoje prelekcje, tworząc tym samym spójną całość prezentowanej metodyki

- Prowadzone przez nas projekty badawczo-rozowojowe umożliwiają nam stały kontakt i współpracę z najlepszymi Ekspertami LEAN i KAIZEN na rynku międzynarodowym

Polecane

SMED + OEE z grami

SMED + OEE

  • Usprawnienie procesu przezbrojeń – etapy wdrożenia SMED
  • W jaki sposób SMED przekłada się na produktywność, przeprowanie audytu
  • Jak liczyć OEE i czy wszyscy liczą tak samo, klasyfikacja strat
  • Symulacja SMED na modelu maszyny + burza mózgów
  • GRY SMED - odnalezienie korzyści i utrwalenie narzędzia z analizą krok po kroku

7th LEAN MANUFACTURING Summer Forum 2017

BENCHMARKING - wizyty w fabrykach: BMW i Skoda + Lean Center 

7th Lean Manufacturing Summer Forum

  • Dedykowany pre-workshop z balansowania linii produkcyjnych 2
  • Gra symulacyjna - fabryka samolotów
  • Tematyka dotycząca inicjatyw pracowniczych Kaizen, zarządzania KPI, lean w logistyce czy case study TPM
  • Prelegenci - Praktycy /Masterclass/, dyskusje w kuluarach podczas kolacji