Prezentacje i storytelling

Polecane

VSM + lean toolbox

Możliwość uczestnictwa w Lean Power

VSM + Lean Toolbox

  • Część I - VSM stanu obecnego, opracowanie mapy na praktycznej symulacji
  • Część II - wykorzystanie fundamentów doskonałości operacyjnej do usprawniania mapowanych procesów, przykłady, zastosowanie, ćwiczenia
  • Część III - projektowanie VSM stanu przyszłego z wykorzystaniem poznanych narzędzi usprawniających

Power of Lean

Lean Power - gry symulacyjne

Za pomocą praktycznych gier symulacyjnych zostaną zaprezentowane i przećwiczone najważniejsze narzedzia lean. Symulacja fabryki, w które trzeba będzie udoskonalać procesy produkcyjne za pomocą takich narzedzi jak m.in. 5S, stanadaryzacji, SMED, balansowania, czy Kaizen na bieżąco pozwoli uczestnikom oceniać efekty wprowadzanych zmian.