Nadchodzące wydarzenia

21

Czerwiec

BENCHMARKING - mozliwość wizyty w fabryce BMW Motors 

Redukcja kosztów produkcji i zwiększanie efektywności procesów

 • Model finansowy z uwzględnieniem przychodów, kosztów strat - 3M, 7 strat
 • Symulacja procesu produkcji - 3 rundy z udoskonalaniem procesu
 • Wykorzystanie: diagramu spaghetti, VSM, KPI, OPF, balansowania, 5S, SMED, TPM, pętli logistycznychFIFO, takt time, supermarketustandaryzacji

Poznań

21 cze - 22 cze

1690 PLN netto

21

Czerwiec

BENCHMARKING - możliwość wizyty w fabryce BMW Motors 

Storytelling w prezentacjach i w codziennej pracy

 • Stworzenie i dopracowanie zestawu historii pasujących do specyfiki pracy
 • Co dają dygresje podczas spotkań i jak je wykorzystywać
 • Historie nastawione na motywację i rozwój a historie nastawione na przekonanie do rozwiązania i zmian
 • Prace w grupach, przykłady, symulacja storytelling w różnych kontekstach

Poznań

21 cze - 22 cze

1690 PLN netto

21

Czerwiec

BENCHMARKING - mozliwość wizyty w fabryce BMW Motors 

Lean Supply Chain - 4 kroki do VMI

 • Analiza zapotrzebowania (lean, agile, ABC i XYZ, ryzyko, koszty)
 • Planowanie rozwiązania logistycznego + VMI i CS (JIT, Kanban, zapas)
 • Audyt dostawcy (formularze, kontrola dokumentacji, ocena możliwości)
 • Umowa zakupowa (struktura, załączniki, kluczowe zapisy, kary umowne)

Poznań

21 cze - 22 cze

1690 PLN netto

09

Lipiec

LETNIA AKADEMIA MANAGERA I z możliwością uczestnictwa w Lean Power 

Akademia Managera z Zakładu Produkcyjnego I

 • Lider w naprzemiennych fazach zmiany i stabilizacji: rozwiązywanie i zapobieganie problemom komunikacyjnym
 • Płaszczyzny komunikacyjne z pracownikiem, przełożonym, współpracownikiem
 • Komunikacja jako narzedzie integracji, aktywizacji i rozwiązywania problemów

Sopot

09 lip - 10 lip

1690 PLN netto

09

Lipiec

Możliwość uczestnictwa w Lean Power

ToC + Balansowanie Jak eliminować ograniczenia w efektywności

 • Jak zwiększyć zdolności produkcyjne poprzez eliminację wąskich gardeł
 • SYMULACJA linii montazowej - reorganizacja z uwzględnieniem TOC i DBR
 • Techniki opracowywania standardów i kart standaryzacji, case studies
 • SYMULACJA Jak zoptymalizować cykl linii na podstawie 5-cio stanowiskowej linii do produkcji zmywarek

Sopot

09 lip - 10 lip

1690 PLN netto

11

Lipiec

Lean Power - gry symulacyjne

Za pomocą praktycznych gier symulacyjnych zostaną zaprezentowane i przećwiczone najważniejsze narzedzia lean. Symulacja fabryki, w które trzeba będzie udoskonalać procesy produkcyjne za pomocą takich narzedzi jak m.in. 5S, stanadaryzacji, SMED, balansowania, czy Kaizen na bieżąco pozwoli uczestnikom oceniać efekty wprowadzanych zmian.

Sopot

11 lip - 11 lip

1390 PLN nettp

11

Lipiec

 LETNIA AKADEMIA MANAGERA - warsztat II 

Akademia Managera z Zakładu Produkcyjnego II

Jak wdrażać, zarządzać i ukierunkowywać - komunikacja, przełamywanie oporu i rozwiązywanie konfliktów

Sesje z wykorzystaniem: mapy myśli, kreatywnego myślenia, Analizy Pola Siły, mini-prezentacji, techniki PKP, własnej matrycy w zdarzeniach konfliktowych

Sopot

11 lip - 13 lip

2690 PLN netto

12

Lipiec

Możliwość uczestnictwa w Lean Power

VSM + Lean Toolbox

 • Część I - VSM stanu obecnego, opracowanie mapy na praktycznej symulacji
 • Część II - wykorzystanie fundamentów doskonałości operacyjnej do usprawniania mapowanych procesów, przykłady, zastosowanie, ćwiczenia
 • Część III - projektowanie VSM stanu przyszłego z wykorzystaniem poznanych narzędzi usprawniających

Sopot

12 lip - 13 lip

1690 PLN netto

27

Sierpień

PRE-Workshop

Balansowanie linii produkcyjnej 2

 • Typy balansowania - jaki model i kiedy powinien być użyty, na przykładach
 • Główne zadania uczestników podczas symulacji: stworzenie planu produkcji, pomiar obciążenia stanowisk / procesów, reagowanie na zmienne zapotrzebowanie, przygotowanie wykresu Yamazumi, odszukanie i wyeliminowanie strat, opracowanie schedule balance, pomiar efektów

Wrocław

27 sie - 27 sie

1190 PLN netto

28

Sierpień

BENCHMARKING - wizyty w fabrykach: BMW i Skoda + Lean Center 

7th Lean Manufacturing Summer Forum

 • Dedykowany pre-workshop z balansowania linii produkcyjnych 2
 • Gra symulacyjna - fabryka samolotów
 • Tematyka dotycząca inicjatyw pracowniczych Kaizen, zarządzania KPI, lean w logistyce czy case study TPM
 • Prelegenci - Praktycy /Masterclass/, dyskusje w kuluarach podczas kolacji 

Wrocław, Lipsk, Mlada Boleslav

28 sie - 30 sie

2890 PLN netto