Nadchodzące wydarzenia

27

Sierpień

PRE-Workshop

Balansowanie linii produkcyjnej 2

 • Typy balansowania - jaki model i kiedy powinien być użyty, na przykładach
 • Główne zadania uczestników podczas symulacji: stworzenie planu produkcji, pomiar obciążenia stanowisk / procesów, reagowanie na zmienne zapotrzebowanie, przygotowanie wykresu Yamazumi, odszukanie i wyeliminowanie strat, opracowanie schedule balance, pomiar efektów

Wrocław

27 sie - 27 sie

1190 PLN netto

28

Sierpień

BENCHMARKING - wizyty w fabrykach: BMW i Skoda + Lean Center 

7th Lean Manufacturing Summer Forum

 • Dedykowany pre-workshop z balansowania linii produkcyjnych 2
 • Gra symulacyjna - fabryka samolotów
 • Tematyka dotycząca inicjatyw pracowniczych Kaizen, zarządzania KPI, lean w logistyce czy case study TPM
 • Prelegenci - Praktycy /Masterclass/, dyskusje w kuluarach podczas kolacji 

Wrocław, Lipsk, Mlada Boleslav

28 sie - 30 sie

2890 PLN netto

25

Wrzesień

BENCHMARKING - możliwość wizyty w VW Bratysława i AUDI Gyor 

Projektowanie zoptymalizowanych procesów logistycznych

 • Wykorzystanie Kanban, FIFO, Heijunki i 3P w projektowaniu procesów
 • Jakie efekty można uzyskać wprowadzając pociągi mizusumashi i pętle mleczarza
 • Poziomowanie zapasów, strategie zaopatrywania linii i optymalizacja magazynów
 • SYMULACJA na case’ach – projektowanie rozwiązań Lean Logistics

Kraków

25 wrz - 26 wrz

1690 PLN netto

26

Wrzesień

BENCHMARKING - mozliwość wizyty w fabrykach VW Bratysława i AUDI Gyor 

Kaizen I - System Sugestii Pracowniczych

 • Tworzenie od podstaw / rewitalizacja istniejącego SSP
 • Jak pomóc pracownikom zobaczyć straty i zachęcić do ich eliminacji
 • Jakie błędy są popełniane przy wdrażaniu, zarządzaniu i funkcjonowaniu SSP - jak je znaleźć i jakie działania korygujące wprowadzić
 • Praktyczne sposoby aktywowania i motywowania pracowników

Kraków

26 wrz - 26 wrz

1090 PLN netto

26

Wrzesień

BENCHMARKIG - możliwość wizyty w fabrykach VW Bratysława i AUDI Gyor 

Negocjacje zakupowe

 • Główne taktyki kupieckie i najskuteczniejsze źródła siły w negocjacjach
 • Paradoks skutecznych negocjacji czyli NIE NEGOCJUJ!
 • Kupieckie "zle" słowa, czyli jakich zwrotów należy unikać i dlaczego
 • Jak negocjować z pozycji słabej-kupieckiej
 • Ćwiczenia, opracowanie narzędzi, prezentacje case studies, scenki

Kraków

26 wrz - 26 kwi

1090 PLN netto

15

Październik

Zarządzanie przez cele w praktyce

 • Jakie są cele w hierarchii 5 poziomów Maxwella
 • Ocena pracownika - ćwiczenie praktyczne w oparciu o Matrycę Welscha
 • Jakie problemy mogą wystąpić przy dawaniu informacji zwrotnej i jak sobie z nimi radzić
 • Rekomendowane kierunki możliwe do obrania po zaprogramowaniu celów, następne kroki, wnioski

Warszawa

15 paź - 15 paź

1090 PLN netto

15

Październik

Jak budować kulturę CI w przedsiębiorstwie

 • Kreatywność i sposoby jej zwiększania
 • Bariery twórczego rozwiązywania problemów - jak je eliminiować
 • Znaczenie sposobów komunikowania się podczas pracy - indywidualność jednostki jako warunek istnienia i powodzenia w pracy grupy
 • Symulacja: gra komunikacyjno-decyzyjna wymagająca współpracy i przełamywania barier

Warszawa

15 paź - 16 paź

1690 PLN netto

16

Październik

Lean Power - gry symulacyjne

Za pomocą praktycznych gier symulacyjnych zostaną zaprezentowane i przećwiczone najważniejsze narzedzia lean. Symulacja fabryki, w które trzeba będzie udoskonalać procesy produkcyjne za pomocą takich narzedzi jak m.in. 5SstanadaryzacjiSMEDbalansowania, czy Kaizen na bieżąco pozwoli uczestnikom oceniać efekty wprowadzanych zmian.

Warszawa

16 paź - 16 paź

1090 PLN netto

16

Październik

SMED + OEE

 • Usprawnienie procesu przezbrojeń – etapy wdrożenia SMED
 • W jaki sposób SMED przekłada się na produktywność, przeprowanie audytu
 • Jak liczyć OEE i czy wszyscy liczą tak samo, klasyfikacja strat
 • Symulacja SMED na modelu maszyny + burza mózgów
 • GRY SMED - odnalezienie korzyści i utrwalenie narzędzia z analizą krok po kroku

Warszawa

16 paź - 17 paź

1690 PLN netto

17

Październik

Sterowanie jakością + wskaźniki i kontrola

 • Różne modele i struktury działów jakości, przykłady i case studies
 • Główne wskaźniki jakości procesów wewnętrznych – co mierzyć i jak mierzyć
 • Standaryzacja w aspekcie zmienności i zapewniania jakości – metody, narzędzia
 • Przeprowadzenie symulacji zaprojektowanie wysokojakościowego procesu z uwzględnieniem wymagań klientów i w kontekście zarządzania dostawcami

Warszawa

17 paź - 18 paź

1690 PLN netto

23

Październik

BENCHMARKING - możliwość wizyty w fabryce i Lean Center SKODY 

Certyfikowany Auditor 5S

 • Jakie działania należy zastosować aby utrzymać standardy 5S
 • Jak powinny wyglądać Karty Kontrolne 5S dla obszarów – różne rozwiązania
 • Jak komunikować się podczas przeprowadzania audytu – modele współpracy
 • Jak przygotować raport z Audytu – rodzaje, format, komu prezentować 
 • Egzamin praktyczny w warunkach symulacji

Wrocław

23 paź - 24 paź

1690 PLN netto

23

Październik

BENCHMARKING - możliwość wizyty w fabryce i Lean Center SKODY 

Problem Solving + Raport A3

Jak właściwie analizować problemy i skutecznie je rozwiązywać

Burza mózgów, 5 Why, Diagram Ishikawy, FMEA, Standardy Pracy, Poka Yoke, Raport A3, 8StepRCCM, YOKOTEN, Kaizen, Genchi Genbutsu, G8D

Wrocław

23 paź - 24 paź

1690 PLN netto

24

Październik

Organizacja i rozwój Działu Zakupów

 • Elastyczny Łańcuch Dostaw i modele Lean Supply Chain (VMI, CS, KANBAN)
 • Jakie stosować wskaźniki efektywności działu zakupów oraz kupców, w jaki sposób rozliczać oszczędności i co uwzględniać
 • Szablony umów i zapytań ofertowych – na co należy zwrócić uwagę
 • Techniki negocjacji kar umownych, ćwiczenia symulacyjne

Wrocław

24 paź - 25 paź

1690 PLN netto

23

Październik

BENCHMARKING - mozliwość wizyty w fabryce i Lean Center SKODY 

Optymalizacja parametrów procesu produkcyjnego

- koszty i jakość pod totalną kontrolą

Warsztaty w całości oparte na praktycznej symulacji: przez wszystkie fazy uczestnicy będą realizować projekt doskonalący z wykorzystaniem DOE oraz różnych narzedzi, m.in.: DMAIC, histogram, MSA, SPC, diagram Ishikawy, standaryzacja procesu

Wrocław

23 paź - 24 paź

1690 PLN netto

24

Październik

BENCHMARKING - możliwość wizyty w fabryce i Lean Center SKODY 

Zarządzanie wizualne

 • Tablice w zarządzaniu wizualnym - od projektu poprzez wprowadzanie zmian i kontrolę aż do standaryzacji
 • Jak prowadzić efektywne spotkania: kluczowe elementy, zasady, problem solving
 • Długofalowe działania na rzecz Zarządzania Wizualnego - jak utrzymać korzystne zmiany i rozwijać narzedzie

Wrocław

24 paź - 24 paź

1090 PLN netto

26

Październik

BENCHMARKING - możliwość wizyty w fabryce i Lean Center SKODY 

Balansowanie linii

 • Główne filary i ich rola w organizacji procesów (Flow, Takt, Pull, Zero Defect)
 • Praktyczne przykłady wykorzystania Jidoka i Poka Yoke, TPM jako główny element stabiizacji procesu
 • Symulacja praktyczna z elementami muda hunting i poprawy ergonomii stanowisk - w jaki sposób zoptymalizować cykl linii 

Wrocław

26 paź - 26 paź

1090 PLN netto

26

Październik

BENCHMARKING - możłiwość wizyty w fabryce i Lean Center SKODY 

Jak skutecznie utrzymywać zmiany

 • Jak eliminować najczęstsze problemy uniemożliwiające utrzymanie zmian
 • Dlaczego utrzymanie zmian staje się wyzwaniem większym od wrożenia, case study
 • Koncepcje zarządzania produkcją - działania długofalowe, dobieranie liderów i zespołów
 • Kluczowe czynniki mające wpływ na utrzymanie zmian

Wrocław

26 paź - 26 paź

1090 PLN netto