Nadchodzące wydarzenia

28

Styczeń

BENCHMARK - możliwość wizyty w fabryce TOYOTA PEUGEOT CITROEN

Zaawansowany 5S + utrzymanie zmian

 • Czynniki kluczowe dla utrzymania efektów wdrożenia 5S
 • Dobór liderów 5S, przygotowanie check listy patrolowej i audytowej
 • Dlaczego niektórym firmom nie udaje się utrzymać wdrożonych zmian
 • Praca w grupach, case study, ćwiczenia i praktyczne przykłady

Wrocław

28 sty - 29 sty

1690 PLN netto

28

Styczeń

BENCHMARK - możliwość wizyty w fabryce TOYOTA PEUGEOT CITROEN

Zarządzanie Projektem w zakładzie produkcyjnym

 • Warsztaty praktyczne prowadzone w oparciu o metodologie i case studies PMI
 • Planowanie: zakres, karta, zarządzanie czasem, ROI i koszty, zarządzanie ryzykiem
 • Realizacja projektu: etapy rozwoju, zarządzanie konfliktami i komunikacją
 • Monitoring i kontrola projektu - metody analityczne, kontrola ryzyka
 • Portfel Projektów, Software i Kaizen jako źródło nowych projektów

Wrocław

28 sty - 29 sty

1690 PLN netto

28

Styczeń

Redukcja kosztów produkcji i zwiększanie efektywności procesów

 • Model finansowy z uwzględnieniem przychodów, kosztów strat - 3M, 7 strat
 • Symulacja procesu produkcji - 3 rundy z udoskonalaniem procesu
 • Wykorzystanie: diagramu spaghetti, VSM, KPI, OPF, balansowania, 5S, SMED, TPM, pętli logistycznychFIFO, takt time, supermarketustandaryzacji

Kraków

28 sty - 29 sty

1690 PLN netto

30

Styczeń

Akademia Mistrza, Lidera, Managera

 • Komunikacja ze współpracownikami, zespół pracowniczy w relacjach formalnych i nieformalnych
 • Motywacja, czyli jak osiągać zakładane cele
 • Rodzaje konfliktów w zespołach produkcyjnych - kierownie konfliktem
 • Formowanie zepsołu, docieranie się, normalizacja - najefektywniejsza praca

Kraków

30 sty - 31 sty

1690 PLN netto

25

Luty

Organizacja DUR + TPM

 • Jak definiować wskaźniki KPI i jakie metody stosować do utrzymania zasobów
 • Utrzymanie ruchu - przed i po wdrożeniu TPM: wskaźniki MTTR, MTBF, OEE
 • Rola i zakres auditu TPM - czynniki pozwalające utrzymać efekty wdrożenia
 • Opracowanie dokumentów TPM i standaryzacja obsługi przez Operatora i UR
 • Symulacja TPM 

Warszawa

25 lut - 26 lut

1690 PLN netto

25

Luty

Certyfikowany Auditor 5S

 • Jakie działania należy zastosować aby utrzymać standardy 5S
 • Jak powinny wyglądać Karty Kontrolne 5S dla obszarów – różne rozwiązania
 • Jak komunikować się podczas przeprowadzania audytu – modele współpracy
 • Jak przygotować raport z Audytu – rodzaje, format, komu prezentować 
 • Egzamin praktyczny w warunkach symulacji

Warszawa

25 lut - 26 lut

1690 PLN netto

26

Luty

Kaizen I - System Sugestii Pracowniczych

 • Tworzenie od podstaw / rewitalizacja istniejącego SSP
 • Jak pomóc pracownikom zobaczyć straty i zachęcić do ich eliminacji
 • Jakie błędy są popełniane przy wdrażaniu, zarządzaniu i funkcjonowaniu SSP - jak je znaleźć i jakie działania korygujące wprowadzić
 • Praktyczne sposoby aktywowania i motywowania pracowników

Warszawa

26 lut - 26 lut

1190 PLN netto

25

Marzec

BENCHMARK - mozliwość wizyty w fabryce BMW - samochody elektryczne 

Optymalizacja parametrów procesu produkcyjnego

- koszty i jakość pod kontrolą

Warsztaty w całości oparte na praktycznej symulacji: przez wszystkie fazy uczestnicy będą realizować projekt doskonalący z wykorzystaniem DOE oraz różnych narzedzi, m.in.: DMAIC, histogram, MSA, SPC, diagram Ishikawy, standaryzacja procesu

Wrocław

25 mar - 26 mar

1690 PLN netto

25

Marzec

BENCHMARK - możliwość wizyty w fabryce BMW - samochody elektryczne

Narzędzia efektywnego zarządzania zespołem produkcyjnym

 • Warsztaty praktyczne dla mistrzów, liderów, brygadzistów i kierowników
 • Współpraca zespołowa i komunikacja vs. trudności w pracy z zespołem
 • Jak wyznaczaać cele i zadania oraz planować i organizowac pracę
 • Metody zwiększania efektywności, skuteczne motywowanie

Wrocław

25 mar - 26 mar

1690 PLN netto

28

Marzec

BENCHMARK - możliwość wizyty w fabryce BMW - samochody elektryczne  

Współpraca Produkcja - Utrzymanie Ruchu

 • Kluczowe elementy stanowiące podstawę do budowania trwałej współpracy
 • Jak zorganizować i podzielić odpowiedzialność
 • Skuteczne metody zapobiegania i rozwiązywania konfliktów
 • Jakie cele zdefiniować dla UR i dla produkcji
 • Jak osiągnąć sukces wdrożenia TPM, wykorzystanie narzędzia Red Tag

Wrocław

28 mar - 28 mar

1090 PLN netto

28

Marzec

BENCHMARK - możliwość wizyty w fabryce BMW - samochody elektryczne

Sterowanie jakością + wskaźniki i kontrola

 • Różne modele i struktury działów jakości, przykłady i case studies
 • Główne wskaźniki jakości procesów wewnętrznych – co mierzyć i jak mierzyć
 • Standaryzacja w aspekcie zmienności i zapewniania jakości – narzędzia
 • Przeprowadzenie symulacji zaprojektowanie wysokojakościowego procesu z uwzględnieniem wymagań klientów i w kontekście zarządzania dostawcami

Wrocław

28 mar - 29 mar

1690 PLN netto

28

Marzec

BENCHMARK - możliwość wizyty w fabryce BMW - samochody elektryczne

Balansowanie linii + ToC Jak eliminować ograniczenia w efektywności

 • Jak zwiększyć zdolności produkcyjne poprzez eliminację wąskich gardeł
 • SYMULACJA linii montazowej - reorganizacja z uwzględnieniem TOC i DBR
 • SYMULACJA Jak zoptymalizować cykl linii na podstawie 5-cio stanowiskowej linii do produkcji zmywarek

Wrocław

28 mar - 29 mar

1690 PLN netto